Park Rzeźby Bródno
Park Rzeźby Bródno

Park Rzeźby Bródno

projekt realizowany wspólnie
przez Zarząd Dzielnicy Targówek
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

O projekcie

Współczesne instytucje sztuki tęsknią do "prawdziwej przestrzeni publicznej" i bezpośredniego kontaktu z widzem - u niego, "na miejscu": na obrzeżach miasta, stadionie, w parku. Dziedzicząc kilkudziesięcioletnią już tradycję sztuki w przestrzeni publicznej czy sztuki środowiskowej, galerie i muzea próbują integrować sztukę z miejską architekturą, traktują dzieła sztuki jako narzędzia do aktywizowania społeczności lokalnych. Miejscem kolejnej muzealnej eskapady, która trwa nieprzerwanie od 2009 roku, jest osiedle mieszkaniowe Bródno w Dzielnicy Targówek.

czytaj więcej...

Założenia

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest mieszkający na Bródnie wybitny polski artysta Paweł Althamer, autor głośnej akcji "Bródno 2000", który wspólnie z władzami Dzielnicy Targówek sprawił, że Park Rzeźby stał się rzeczywistością. [...]
Takie działanie, określane w sztuce mianem "rzeźby społecznej" nastawione jest nie na tworzenie dzieł plastycznych, a na pozytywne oddziaływanie na określone społeczności, w tym wypadku, na mieszkańców Bródna. Propozycja Pawła Althamera, by w przestrzeni Parku Bródnowskiego realizować projekty artystyczne, okazała się zgodna z polityką kulturalną władz Targówka.

czytaj więcej...

Artyści

W pierwszym etapie, w 2009 roku, zrealizowane mają być cztery projekty artystów zaproszonych do współpracy przez Pawła Altahmera: Moniki Sosnowskiej, Olafura Eliassona i Rirkrita Tiravanjii. W kolejnych latach Park Rzeźby ma być uzupełniany o projekty kolejnych artystów polskich i zagranicznych.

czytaj więcej...