Strona główna
Dzisiaj jest: 15 czerwca 2021
Imieniny: Jolanty, Wita
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw lokalnych
Przedmiot działania Komisji:

1.    Opiniowanie i inicjowanie działań z zakresu:
a)    podniesienia bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego Dzielnicy poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz organami służb sanitarnych,
b)    polityki społecznej, w tym: opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji,
c)    polityki prorodzinnej oraz zwalczania patologii społecznych,
d)    przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków.
2.    Współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego.
3.    Współpraca z organami jednostek pomocniczych niższego rzędu.
4.    Pomoc przy organizowaniu nowych jednostek samorządowych, w tym opiniowanie ich statutów.
5.    Współpraca z samorządami mieszkańców działającymi na terenie Dzielnicy oraz z innymi organizacjami.
6.    Analiza przedstawionych do zaopiniowania wszelkich projektów aktów normatywnych (statutów, regulaminów, uchwał) dotyczących samorządu terytorialnego.
7.    Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie właściwości Komisji.
8.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie dzielnicy.
9.    Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji.
10.    Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji.
11.    Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania Komisji.

Brak członków komisji.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]