Strona główna
Dzisiaj jest: 6 kwietnia 2020
Imieniny: Celestyna, Wilhelma

  Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
  informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

  1. opłaty skarbowej nr 211030 1508 0000 0005 5000 0070
  2. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

   

   

   

 

 • 65 1030 1508 0000 0005 5002 9057
  Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

  UWAGA !!! nie dotyczy osób, które otrzymały potwierdzenie kancelaryjne z indywidualnym nr konta (szczegółowa informacja...)

 • 84 1030 1508 0000 0005 5002 9006
  Rachunek bieżący dochodów: wpływy podatkowe, wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, bezumowne użytkowanie, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego

  Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

  Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek

  Od 2014 roku wpłat za : dzierżawę, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, nabycie lokalu komunalnego, zajęcie pasa drogowego - należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w decyzjach administracyjnych, umowach dzierżawy lub w innej korespondencji.

 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 9014
  Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)


 • 37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
  Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych (w tym opłaty ewidencyjne CEPIK)


 • 93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
  Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych

   

 • 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
  Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, należyte wykonanie robót i usług, kaucje związane z umową dzierżawy


 • 59 1030 1508 0000 0005 5001 1123
  Rachunek opłaty skarbowej: wpływy z tytułu opłaty skarbowej


 • 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 lub
  75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
  Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
  wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego


 • 62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
  Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych


 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
  Rachunek NFOŚiGW
  :
  opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie sprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1255 
  Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
  Zwroty zaliczek alimentacyjnych - wpłaty świadczeń alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika

 

Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

1. opłaty skarbowej nr 211030 1508 0000 0005 5000 0070

2. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

 

NIP Urzędu m.st. Warszawy:
525-224-84-81 (związany z działalnością gospodarczą)
525-229-68-18 (dotyczy spraw pracowniczych)

Wykaz placówek pocztowych przyjmujących wpłaty na rachunki Urzędu m.st.Warszawy bez pobierania prowizji    

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]