Strona główna
Dzisiaj jest: 1 sierpnia 2021
Imieniny: Zbigniewa, Grażyny
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP Nr 05/CP/T/2021 z dnia 17.06.2021 r.- budowa/przełożenie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV oraz złącza kablowego nn na potrzeby usunięcia kolizji istniejących urządzeń z projektowaną zabudową, na terenie działek nr ew. 39/3, 51/1, 69/3, 130 i 131 z obrębu 4-10-12 przy ul. Oszmiańskiej (data zamieszczenia: 18 czerwiec 2021)
Na podstawie art. 10 § 1, oraz art. 49 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 05/CP/T/2021 , na wniosek inwestora – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 46 (pełnomocnik Mariusz Bagiński) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie/przełożeniu elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV oraz złącza kablowego nn na potrzeby usunięcia kolizji istniejących urządzeń z projektowaną zabudową, na terenie działek nr ew. 39/3, 51/1, 69/3, 130 i 131 z obrębu 4-10-12 przy ul. Oszmiańskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-675 w godzinach pracy Urzędu. Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 18.06.2021 r.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]