Strona główna
Dzisiaj jest: 21 września 2020
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania w sprawie dotyczącej współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 26 (data zamieszczenia: 2 wrzesień 2020)

SPN-II.7570.1.17.10.(52.2).2017.JP

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2020 r.

              

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej jako K.p.a., w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za 1/2 części udziału nr 52 wynoszącego 5629/562894 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 26 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w obrębie 4-09-09, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2742/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Przedmiotowa nieruchomość, położona w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w obrębie 4-09-09, oznaczona jako działka nr 23/17 o pow. 0,0461 ha, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/II/2017 znak: WI-II.7820.2.16.2016.MP z dnia 19 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została przeznaczona pod inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w ciągu ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińskiej – granica miasta”.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, stosownie do opisanej wyżej części udziału, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski – listownie bądź osobiście na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; za pośrednictwem poczty mailowej na adres lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: http://www.e-uslugi.mazowieckie.pl/. Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-15.30 udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. (22) 695-61-27. Zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe po wykazaniu się prawami rzeczowymi przysługującymi do ww. nieruchomości. Proszę powoływać się na sygnaturę sprawy widoczną w lewym górnym rogu pisma.
Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ustalone w ww. decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone na okres 10 lat do depozytu sądowego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.

Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]