Strona główna
Dzisiaj jest: 15 listopada 2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenów nieruchomości położonych przy: ul. Janinówka 7, ul. Mokra 33, ul. Remiszewska 7 (data zamieszczenia: 14 czerwiec 2018)
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.142 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11, w dniu 05.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenów nieruchomości położonych przy: ul. Janinówka 7 (działka ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06), ul. Mokra 33 (działka ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06), ul. Remiszewska 7 (działka ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06) w m. st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Jednocześnie zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a. zawiadamiamy, że w dniu 28.06.2018 r. o godz. 14.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia na terenach ww. nieruchomości.

Miejsce spotkania: przy bloku przy ul. Janinówka 7.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informujemy o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, pok. 404 (IV piętro).
W myśl art. 79 § 2 k.p.a. strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie, lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]