Strona główna
Dzisiaj jest: 28 marca 2020
Imieniny: Anieli, Sykstusa
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw lokalnych
Przedmiot działania Komisji:

1.    Opiniowanie i inicjowanie działań z zakresu:
a)    podniesienia bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego Dzielnicy poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz organami służb sanitarnych,
b)    polityki społecznej, w tym: opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji,
c)    polityki prorodzinnej oraz zwalczania patologii społecznych,
d)    przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków.
2.    Współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego.
3.    Współpraca z organami jednostek pomocniczych niższego rzędu.
4.    Pomoc przy organizowaniu nowych jednostek samorządowych, w tym opiniowanie ich statutów.
5.    Współpraca z samorządami mieszkańców działającymi na terenie Dzielnicy oraz z innymi organizacjami.
6.    Analiza przedstawionych do zaopiniowania wszelkich projektów aktów normatywnych (statutów, regulaminów, uchwał) dotyczących samorządu terytorialnego.
7.    Opiniowanie projektu i analiza wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie właściwości Komisji.
8.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie dzielnicy.
9.    Opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Radę Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy oraz członków Komisji.
10.    Ocena działań Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji.
11.    Ocena realizacji i terminowości załatwiania przez Zarząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie działania Komisji.

skład: 9 radnych
Przewodniczący(a) komisji   Górska-Manczenko Katarzyna
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Duczman Jacek
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Waszczak Marek
   Dąbrowski Andrzej
   Harasim Witold
   Kacperska Beata
   Miśkiewicz Jolanta
   Mroczek Joanna
   Winter Bożena

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]